Fagervik Reisverk

Nå er reisverket til veggene oppe og nybygget vil være under tak i løpet av lørdag!