GAVE

Sparebanken Hedmark har gitt oss gave!

I forbindelse med byggeprosjektet vårt på Fagervik har Sparebanken Hedmark, i tillegg til nødvendig lån, gitt HFF en svært kjærkommen gave på hele

50.000 kroner.

Vi takker så meget !!!

Styret