Innvendige arbeider

Gulvet får siste behandling

Peisveggen er ferdig murt

Ørreten til Vegard har funnet sin plass