Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016

Følg linken for å lese rapporten. Hyggelig lesning.

Kortversjon_2016