Dugnader

Hamar fiskerforening har bestemt at vi setter opp to faste dager til dugnad. 

  • Siste helg (lørdag) i april.
  • Andre helg (lørdag) i oktober.

Hovedoppgaven på disse dagene vil være arbeid på Fagervik og opplagringstomt, tømme takrenner, raking, og rydding. Ta med litt hageredskap, rake, trillebår, hagesaks (stor) osv.

Flere detaljer vil komme på hjemmeside før dugnad.

Det kan også være at vi trenger noe flere dugnadstimer i løpet av sommeren, og informasjonen vil bli lagt ut på hjemmesiden vår, eller Facebook.

 

Eiere av båtplass på Fagervik, plikter å møte på minst en dugnad hvert år. Det er eier av båtplass sitt ansvar å holde seg oppdatert om dugnad. Havneavgiften innkreves i 2 omganger, hvor første del forfaller 01.05. Andre del, kr 1000,- innkreves 1. kvartal påfølgende år for de som ikke har deltatt med dugnadsarbeid.