Dugnader

Hamar fiskerforening har bestemt at vi setter opp fire faste dager til dugnad. 

  • Siste helg (lørdag og søndag) i april.
  • Andre helg (lørdag og søndag) i oktober.

Hovedoppgaven på disse dagene vil være arbeid på Fagervik og opplagringstomt, tømme takrenner, raking, og rydding. Ta med litt hageredskap, rake, trillebår, hagesaks (stor) osv.

Flere detaljer vil komme på hjemmeside før dugnad.

Det kan også være at vi trenger noe flere dugnadstimer i løpet av sommeren, og informasjonen vil bli lagt ut på hjemmesiden vår, eller Facebook.

Husk at du som båtplasseier, er pliktig til å møte opp på en dugnad, fravær vil bli belastet med gebyr iht. havnereglement.

Hvis du liker Hamar Fiskerforening på Facebook https://www.facebook.com/HamarFiskerforening så vil du få automatisk oppdateringer vi legger ut der.