Fiskerhytta Fagervik

Hamar fiskerforening er stolte av Fagervik, og vi er heldige som eier en slik perle ved Mjøsa.  Vi skylder medlemmenen på 1920 tallet en stor takk for at de var så forutseende å anskaffe en så flott foreningshytte.

Utenfor inngangsdøra

Uteplassen er mye brukt