Gjeldende rekord

Her kommer det info om hva som er foreningens gjeldende rekord(er) – altså rekorden som skal slås. Oppdateres ved behov