Leie foreningslokalene

 

 

Leievilkår for leie av Hamar Fiskerforenings lokaler på Fagervik

 Generelle vilkår

 1. For fredag, lørdag og søsndag gjelder leieavtalen fra kl 12 utleiedagen til kl 10 påfølgende dag. Lokalet, inklusive kjøkken, toaletter og garderobe, skal da være ryddet. Andre tidspunkter kan avtales med HFF/pedell
 2. Lånt servise og dekketøy skal være godt skyllet og satt på kjøkkenbenken/oppvaskkummen
 3. Bord og benker, inne og ute skal ryddes og settes på plass
 4. Eventuell pynt som ballonger m.v. skal fjernes
 5. Vask av servise og gulv er inkludert i leieprisen
 6. Det er ikke tillatt å stifte, lime, spikre, tape, eller på annen måte forringe tak, vegger eller inventar
 7. Komfyr, oppvaskmaskin, kaffetrakter, musikkanlegg og lys skal slås av etter bruk
 8. Dører og vinduer skal være lukket og låst når lokalet forlates
 9. Alle tap eller skader som påføres bygning, inventar og utstyr skal erstattes av leietaker etter gjenkjøpsverdi og/eller regningsarbeid utført av håndverker
 10. Antall gjester tillatt er ca 40.
 11. Musikk skal dempes fra kl 23. Det skal være stille kl 0130 og lukket og stengt kl 0200
 12. Leietaker forplikter seg til å sørge for ro og orden i forbindelse med arrangement.
 13. Det er ikke tillatt å røyke inne i lokalet. Røyking skal skje på terrassen og utsatte askebegre skal benyttes
 14. Brudd på leieavtalen vil kunne medføre erstatningsansvar i form av økt leie
 15. Fagervik tillates ikke anvendt til ungdomsfester
 16. Styremedlemmer får leie gratis 1 gang pr år. Dette forusetter at de vasker selv. Alternativt kan vask avtales med pedell som tar kr 1000 kr for vask.

Bestilling

 1. Underskriving av leieavtale og innbetaling av leiesummen skal skje senest 14 dager før leiedato
 2. Ved avbestilling senere enn 14 dager før leiedato returneres kun 50% av leieprisen
 3. Hamar Fiskerforening er ikke ansvarlig for kostnader som måtte påløpe leietaker ved leie av annet lokale på grunn av uforutsette hendelser som innbrudd, brann vannlekkasje, flom o.a.
 4. Hamar Fiskerforening er ikke ansvarlig for tap av utstyr/varer som leietaker har med og benytter/oppbevarer på Fagervik.
 5. Nøkkel utleveres etter avtale når leie er betalt (ta med kvittering). Ved tap av nøkkel faktureres ekstra kr 1000.

Priser Mandag til og med torsdag:     

Møter på dagtid kl 9-15 :                               kr 2750.-

Selskaper fra kl 15 til kl 24.00 :                   kr 2750.-

Fredag tom søndag:                  

Selskaper:                                                           kr 4000.-

Det tas forbehold om prisendringer.

Leietakere som har vært medlem i Hamar Fiskerforening får 25% rabatt på leieprisen for private arrangementer i egen regi.

Leie betales inn på foreningens konto nr: 1810 13 17273

Brann

Leietaker skal gjøre seg kjent med rømningsveiene, samt forsikre seg om at disse er fri . Videre skal leietaker gjøre seg kjent med hvor de to slukningsapparatene er plassert.

 Viktige telefonnumre

Brann                    110
Politi                      112
Ambulanse         113
Hamar Taxi          03650

Hamar Fiskerforening:

Booking av lokalene gjøres hos pedell Peter Dalbakk – 473 36 634
peterdalbakk@gmail.com
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

Leie av Fagervik uteareal for private / firmasammenkomster koster kr 1000 pr kveld

Skoleklasser og idrettsforeninger  kan være utendørs gratis.

Alle leietakere plikter å rydde opp etter seg og forlate plassen slik den skal være uten glasskår. Husk at dette er en badeplass. Ved etterydding eller eventuelt skader på HFF,s eiendeler vil leietaker  bli belastet. Båthavna er forbudt område for uvedkommende. Engangsgriller er forbudt, ta med grillkull og bruk grillene på stedet.