Leie utearealer

Trenger du å ha et stort areal ute? Da har vi verdens beste beliggenhet…
I hvert fall nesten…

Kontakt Pedell – Peter Dalbakk 473 36 634
peterdalbakk@gmail.com