Arbeider på Båthavna

I 2010 så har det vært jobbet med steinsetting av havna. Ringsaker kommune har i tillegg tatt ut store mengder masse slik at det er farbart over et større område. Dette muliggjør etablering av 10-12 nye båtplasser. Disse blir kanskjer klare til høsten, eller til neste år.

Under er et bilde tatt under arbeidet med steinsettingen.