Om foreningen

Hamar Fiskerforening ble stiftet i 1898, under navnet Hamar og Omegn Fiskeriforening. Bakgrunnen var forbudet mot dregg- og oterfiske i Mjøsa fra 1886. Forbundet skulle ivareta sportfiskernes og allmennhetens interesser i mjøsfisket. Første formann var Ludvig Monsen. Etter diverse rettsaker hvor foreningen engasjerte seg, fikk dreggforbudet ingen praktisk betydning etter 1900 og ble opphevet i 1908. Foreningens medlemstall var 82 i 1901. I 1907 ble navnet endret til Hamar Fiskerforening. I årene framover ble det arbeidet med produksjon av yngel, settefiskanlegg, fredningsbestemmelser, fiskehytte og samarbeid med andre fiskerforeninger rundt Mjøsa. I 1995 gikk foreningen med i samarbeidsorganet Mjøsa Felles Fiskerforening.