Pundingklubben

 

Vis alle artikler om pundingfangster

S T A T U T T E R
FOR ”PUNDINGKLUBBEN” og ”10 KG`S KLUBBEN”

HAMAR FISKERFORENING.

For å delta i Hamar Fiskerforenings interne punding og 10 kg`s eksklusive konkurranser må medlemmet ha oppfylt følgende kriterier:

1. Medlemmet må ha betalt sin kontingent innen 1 mai inneværende år.

2. Nyinnmeldte medlemmer vil ikke kunne delta i konkurransene hvis
medlemskapet ikke er betalt innen 1 mai inneværende år.

3. Konkurransene gjelder innenfor lovbestemte regler om fiske i Mjøsa.

4. Konkurransene gjelder kun for Mjøsa.

5. Konkurransene gjelder kun dreggefiske.

6. Fiskene skal kontrollveies og / eller med
gyldig kvittering på godkjent vekt og evt. med bilde.

7. Det brukes kr.10.- av medlemmenes innbetalte kontingent innen
1 mai til ”10 kg`s klubben” som premiering. Maksimalt totalbeløp
er kr. 10.000.-.

8. Styret har alle rettigheter til å endre statuttene, som meddeles
medlemmene skriftlig.

Styret 2001.