Styret 2022

LEDER
Eirik Robsahm
Fredhjem
2320 FURNES
Mobil : 91779377
E-mail : eirik.robsahm@volmax.no

NESTLEDER
Jens E. Haugen
Jessnesstranda 170
2320 FURNES
Mobil : 90067269
E-Post : jens@anti.as

SEKRETÆR
Tore Dystvold
Bekkesvevegen 83
2315 Hamar
Mobil : 91125252
E-Post : dystvold@online.no

KASSERER
Jan Terje Walmann
Jessnesstranda 166
2320 Furnes
Mobiltelefon: 95052950
E-post: jatewa@online.no

STYREMEDLEM / HYTTESJEF
Rune Johansen
Bjørgegutua
2320 Furnes
Mobil : 97073908
E-post : run.johansen@gmail.com

STYREMEDLEM / HAVNESJEF
Pål Strand
Jessnesvegen 568
2320 Furnes
Mobil : 91702582

STYREMEDLEM
Stig Lombness
E-post : stiglomb@gmail.com

VARAMEDLEM
Simen Sollien
Jessnesvegen 558
2320 Furnes
Mobil : 95121314

ARRANGEMENTSKOMITEEN – LEDER
Jens E. Haugen
Jessnesstranda 170
2320 FURNES
Mobil : 90067269
E-Post : jens@anti.as

VALGKOMITEEN – LEDER