Jan Skaug med storfangster

Jahn Skaug har vært en storfisker i en årekke og han er vår æresmedlem også,

tittelen gjør han ikke skam på heller. Han kan vise til mange store rugger i årets vårfiske.

Se bare på disse 2 fiskene – begge er pundinger – GRATULERER MED FANGSTEN.