ÅRSMØTE PÅ FAGERVIK

Foreningen avholder Årsmøte på Fagervik Onsdag 6 Mars kl : 1900
Vi minner om at medlemmene forholder seg til § 8 i vedtektene.
Forslag til årsmøte – 15 dager før.
Frasigelse av verv meldes skriftelig til valgkomiteens leder.
Saksliste legges ut på G-Sport i gågata Hamar og på Maxi 1 uke før.

Styret ønsker alle hjertelig velkommen.