Sjømerker i Mjøsa

Melding fra HBF – Sjømerkene er nå tatt inn fra Hamar Skjæret og ved Domkirkeodden
for dere som fremdeles ferdes ute i fiskeværet.

Sjømerker