Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Vi har avsluttet ett år med pandemi, ingenting er som det skulle vært. Til tross for dette, har vi gjennomført fiskekonkurranser
som det står stor respekt av. Dette med bruk av digitale verktøy, med Jens Edgar Haugen
i spissen. En stor takk til han og hans medhjelpere.

Vi har avholdt 5 styremøter, mye blir også gjort digitalt. Halvårs møte og årsmøte har  vi dessverre måtte utsett pga regler som vi er pålagt av myndighetene. Det sist valgte styret sitter inntil situasjon er normalisert igjen, om ikke så alt for lenge får vi tro.

Vi har utført en del vedlikehold på både havn og eiendom basert på jobb i små grupper. Takk til alle som har bidratt. Det ser ut til at vi må gjøre på samme vis i 2021. Så til alle som har gjort eller tenker å gjøre innsats, vi er veldig glade for all frivillig innsats. Spør Peter Dalbakk, vår pedell, han er der og vet hva han vil ha hjelp til.

Peter  har til tross for mange nedstengninger, innskrenkinger osv, gjort en fantastisk jobb med å holde åpent, servere i store og små sammenhenger. Han står på for Fagervik og alle oss som kommer på besøk.
Tusen takk Peter for den jobben du har gjort gjennom dette annerledes året. Vi ønsker deg lykke til med planer i årene som kommer.

Takk til alle som har gjort en innstas for Hamar Fiskerforening i året som har gått!

Mvh
Eirik Robsahm
Leder

Økonomi 2020:

I 2020 var for samfunnet preget av Covid 19, men for HFF
utgjorde dette ikke noen stor forskjell fra andre år, med
unntak en liten nedgang i utleieinntekter på Fagervik.

Inntekter:
God påmelding til fiskekonkurranser kr 40’ og betydelig tilførsel av sponsorpremier kr 45’ gav  gode inntekter
for foreningen. I overkant av 200 betalende medlemmer betalte inn kr 48’ i kontingenter, og vi noterer god tilvekst av nye medlemmer, samtidig som noen faller fra. Omsetning av 3 båtplasser hvor gammel egenandel, ca kr 10’ er betalt ut og ny egenandel kr 20’ er betalt inn har gitt foreningen kr 30’ i økte disponible midler.
Norsk Tipping er stadig en god bidragsyter gjennom grasrotandelen med kr 27’

Utgifter:
Nye pontonger i havna kr 48’ og nye utemøbler kr 18’ er de vesentligste oppgraderingene på Fiskerhytta. Lave strømpriser bidro til lavere kostnader enn antatt med sum 30’. Andre kostnader var omtrent som forventet og normalt.

Oppsummering:
2020 var et normalår, med lite vesentlige oppgraderinger eller uventede kostnader.
Samlet overskudd på driften kr 133’ samt noe oppsparte midler ble benyttet til å innløse HFFs gjeld på kr 164’, slik at vi nå er gjeldfrie.
Pr 1.1.21 har vi bankbeholdning på kr 170’.

Ønsker noen å fordype seg i regnskapet ligger det vedlagt på denne link: Årsregnskap HFF 2020

Mvh
Jan Terje Walmann
Kasserer HFF

Arrangementskomiteen.

Det ble genomført konkurranser på tross av utfordringene rundt covid. Vi gjennomførte dette digitalt, med påmelding via sms og betaling over vipps. Konsekvensen var at man kunne starte hvor som helst i Mjøsa, og oppslutningen ble med dette formidabel!

Vårdreggen
Med fantastiske 74 båter, gikk Vårdreggen av stabelen den 06. juni. Lag Frøya ved Cindy og Kent stakk av med sammenlagt seieren tett oppfulgt av Team Propell på 2. plass. Vidar Bakken fikk en ørret på hele 90 cm, og vant dermed størst fisk!


Høstdreggen
Vi fikk en fantastisk sponsorpremie i fra Lowrance. Et ekkolodd til en verdi av 12.000.- En HDS live 7. Med dette inn i konkurransen, og covidregler som gjorde at vi fulgte oppskriften i fra Vårdreggen, gjorde at Høstdreggen 2021 ble den best besøkte høstdreggen i HFF sin historie! Hele 70 båter på en konkurranse så sent i sesongen er rett og slett fantastisk. Med da 147 båter tilsammen på vår/høstdregg begynner HFF sin konkurranse å bli en stor konkurranse i Mjøsa. Vi hadde mange sponsorer som bidro til at dette kunne bli en suksess :
May&Fred´s fiske/fritid – Leris – Magasinet – Fiskelukke – TYRI wobblere – Pikewallis – Draugr – Lowrance


Havnesjef

Rep/vedlikehold:

Det er utført pantongbytte på de fleste utriggere, resterende 6 stk monteres våren 2021. Skadede/ødelagte pantonger prioriteres. Det vil da bli gjort en opptelling/innkjøp så vi får gjort denne jobben ferdig sesong 21/22

Reperasjon på gjestebrygge 1 og repo på landgang 1 og 2 (Brygge 1 og 2) vil bli utført sesong 21.

Gjesteplass-skilt satt opp på gjestebrygge 1,2 og 3. Vipps skilt for utsett av båter settes opp før sesong 21. Det er en oppfordring om at de som ikke er medlemmer betaler kr 60,- for utsetting av båt.

Justeringer av brygger før vinter 2021 er utført. Ble litt utfordrende da isen kom i havnebassenget før Mjøsa gikk ned. Noe stramme kjettinger pr.nå, men ikke noe bryggene tar skade av.
Erfaring tas med til vinter 2022. Strømledninger til brygger er justert ift Mjøsas vannstand.

Opplag av båter:
Det er gitt dispensasjon til opplag av båter på Fagervik for de som har spurt. HFF vil helst at båter plasseres på egen tomt (Jessnesvegen). Bedre plass på opplagstomt og noen båter/hengere er fjernet.

Dugnad:
Ingen «felles» dugnader for 2020
Minner om info/tlf.nr ihht dugnadsarbeid på vår nettside.

Båtplasser 20/21:
Noen endringer.(Ingen nye for sesong 2021)
Havnesjef tar dette i samarbeid med kasserer med tanke på medlemsliste/havnekart.

Mvh
Pål Strand
Havnesjef

Hyttesjef

Det var planlagt vedlikehold av sydveggen  på Fagervik. Dette ble utsatt inntil videre på grunn av situasjonen rundt covid. Styret tok beslutningen i å kjøpe inn 6 nye utekrakker.

Felles dugnadene som var planlagt ble avlyst men det ble utført raking og rensking av takrenner etc. av medlemmene i løpet av sommeren og høsten.

Mvh
Rune Johansen
Hyttesjef