ÅRSMØTE 2015

Det vil bli avholdt årsmøte i Hamar fiskerforening mandag 9 mars kl 18.

Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 15 dager før årsmøte. Saksliste med eventuelle forslag skal være tilgjengelig for medlemmene en uke før møtet.

De som vil trekke seg fra verv må meddele dette til arrangementkommiteen.

Mvh Styret