Info om Veslehytta til Medlemmene

Årsmøte har besluttet at Veslehytta kun skal benyttes av fiskerne i HFF. Perioden er en prøveordning fra 1 Mai d.å. frem til 1 Mai 2017. Info om nøkkel etc. kommer senere og Torsdagsklubben vil i hovedsak stå ansvarlig for hytta. Det er viktig at hytta holdes i god stand inne og ute. Hver og en […]

Read More Info om Veslehytta til Medlemmene