Tore Finberg – utafor kalkbrenneriet

Den 16. mai 2002 om kvelden dro Tore Finberg ut for å fiske i sin nye båt. Dette var jomfruturen. Allerede litt før midnatt utafor kalkbrenneriet, kl. 23.55 for å være nøyaktig ble den første fisken halt opp i nybåten ! Vekta på ørreten var 5,65 kg. og lengde 76 cm. Den ble tatt på en Husky Jerk (ørretlignende). – Fikk 3 til på samme turen, 1,8 kg, 1 kg. og en tremerking (ca ¾ kg.) Tre fisker ble tatt på ”Jerken” og en ble tatt på ørret Laser.

tore_fs.jpg