Gamle Fagervik

Fagervik-vedtak

Så ble det endelig vedtatt!

I ekstraordinært årsmøte på Fagervik den 2. juli ble det enstemmig vedtatt at vi skal bygge ny kafé på fiskerhytta. Den gamle kaféen rives i slutten av august og ny skal settes opp i høst.

Med Kjell Larsen i spissen har Jahn Skaug, Olav Monsen og Stenar Rom sagt seg villige til å gjøre en ekstra innsats, men det blir også behov for solid dugnadsinnsats fra oss andre.

Følg med på nettsida – vi skal holde dere oppdatert.

Oppfordringen er klar: Still opp, og ta et realt tak for HFF!!