Halvårsmøte i Hamar fiskerforening

Det blir halvårsmøte torsdag 27/10 kl.19 på Fagervik.
Medlemmene er hjertelig velkommen.
Kaffe og kaker blir det også.
Mvh
Styret