Halvårsmøte i Hamar Fiskerforening

Torsdag 16. november kl 19.00

på Fagervik

Sak nr:

1

Info fra styret

2

Økonomi

3

Info vedrørende båthavna

4

Fiskekonkurranser 2017

5

Veslehytta

6

Eventuelt

Styret ønsker alle medlemmer velkommen!