Årsmøte HFF 14. mars kl. 1900

Vi har gleden av å invitere til årsmøte i Hamar Fiskerforening tirsdag 14.  mars  kl. 19.00.

Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 15 dager før årsmøte.

Forslag kan sendes til følgende epost : kasserer@hamar-fiskerforening.no 

Saksliste med eventuelle forslag vil være tilgjengelig for medlemmene en uke før møtet her på våre hjemmesider.

Midlertidig saksliste:

  1. Åpning ved leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer og sekretær pluss 2 til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Redegjørelse for prosess med Ringsaker-Kommune vedrørende tomter på Jessnes
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

Vi vil også dele ut pundingdiplomer, og premie for størst fisk 2022.

Det blir i tradisjonen tro servert vafler og kaffe!

Du er hjertelig velkommen!

MVH
STYRET HFF