NM i trolling 12-13 juni 2010

JACOB LANG REE  FIKK STØRSTE FISKE, OG TREDJE STØRSTE FANGST. VI GRATULERER..

Sommerens store dreggekonkurranse, der medlemmene i HFF får brynet seg mot de beste trollingfiskerne i landet ble en suksess. Dette til tross for tildels mye vind, og generelt dårlig bett. Kun 48 av 188 båter meldte inn fangst på Gjøvik søndag. Både Jacob Lang Ree og Hans Emilsen hevdet seg helt i toppen. Jacob med største fisk (7,34 kg) og·tredje største fangst (10,73 kgtotalt). Hans med·fjerde største fangst og med punding (6,53 kg) at på til.

Her er Jacob med vinnerørreten

Hans under premieutdelingen

Hans med pundingen

En stolt Mattis Løken med 25 plass og flott premie. Han fikk en ørret på 3,2 kg. Bestefar Arild var med som assistent.