Årsmøte 14. mars kl. 19.00

Vi ønsker velkommen til Årsmøte i HFF 14. mars kl. 19.00

Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 15 dager før årsmøte.
Forslag kan sendes til følgende epost : kasserer@hamar-fiskerforening.no 

Saksliste med eventuelle forslag vil være tilgjengelig for medlemmene en uke før møtet her på våre hjemmesider.

Saksliste:

  1. Åpning ved leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer og sekretær pluss 2 til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Det blir i tradisjonen tro servert vafler og kaffe!

Du er hjertelig velkommen!

MVH
STYRET HFF