Hamar fiskerforening har inngått en avtale med Rubic, og fra nå av vil medlemsregisteret bli en del av Rubic. Alle i foreningen vil få utsendt faktura for medlemskapet via e-post eller sms . Hvis du ikke har mottatt dette, så vennligst kontakt kasserer på e-post : kasserer@hamar-fiskerforening.no

Dette vil gjøre det mye enklere for oss å holde medlemslistene oppdatert, og komme ut med informasjon til medlemmene!

🙂