Vårdreggen 13-14 juni 2003

Det deltok 55 seniorer og 1 junior.

Det ble tatt  14 ørrret over minstekravet på 50 cm.

Totalvekt:                   26820 gr.

Snittvekt:                      1915 gr.

Finneklippet fisk: 36 % (5 av 14)

Andel deltakere m/ godkjent fangst: 21 % (12 av 56)

Tore Finberg vant Vårdreggen 2003 !

RESULTATSKJEMA STØRSTE TOTALFANGST 2003
Klasse: SENIOR
Nr. Navn Forening Antall Totalvekt
1 Tore Finberg HFF 3 5980
2 Tommy Johansen HFF 1 3380
3 Per Engen Vallest JFF 1 3320
4 Janh R Skaug HFF 1 2540
5 Egil Schjervheim HFF 1 2160
6 Joaquim Risheim HFF 1 1600
7 Kjell Moldstad HFF 1 1400
8 Arild Melby BoSFF 1 1400
9 Vegard Nordby HFF 1 1340
10 Frode Ophus HFF 1 1260
11 Rune Flåhagen BoSFF 1 1260
12 Ole Arne Langdalen HFF 1 1180
RESULTATSKJEMA STØRSTE ØRRET 2003
Klasse: ALLE
Nr. Navn Forening Antall Største fisk
1 Tommy Johansen HFF 1 3380
2 Per Engen Vallest JFF 1 3320
3 Tore Finberg HFF 3 2940
4 Janh R Skaug HFF 1 2540
5 Egil Schjervheim HFF 1 2160
6 Joaquim Risheim HFF 1 1600
7 Kjell Moldstad HFF 1 1400
7 Arild Melby BoSFF 1 1400
9 Vegard Nordby HFF 1 1340
10 Frode Ophus HFF 1 1260
10 Rune Flåhagen BoSFF 1 1260
12 Ole Arne Langdalen HFF 1 1180