Punding på Frode

Frode Strandlierappoorterte den 20.mai at denne ruggen dro i snella ca kl 0415 og var trygt i båten ca kl 0500. Den målte 91cm og veide, etter en time på land, 7,18 kilo. Han er bekymret for at daiwaen på ha nye lagre etter det første utraset på 380 fot. Og sluk? – den kom fra Kina!

Vi gratulerer !