DRAMA UTSPILLER SEG I LÅGEN

hunderfossen
Gyteplassen nedenfor kraftannlegget ødelegges av vintervannføringa
i Lågen. NÅ skjer det igjen det som ikke skal skje. Ørretbestanden
lider igjen av at tragiske feil skjer i kraftverket og vi er bekymret for gytegropa.
Normal vannføring for årstiden er 1,8 kbm. i sek. NÅ var den oppe i 110 kbm. i sek.
Dette medførte at flere tusen rognkorn har gått tapt og Morten Kråbøl ser med bekymring
på denne episoden. Les om dette her på denne linken :
http://www.gd.no/nyheter/article6508706.ece
Mail er sendt til MFF ( Mjøsa Felles Fiskerforeninger ) om denne saken av leder om uttalelse om tiltak som kan gjøres til NVE / Eidsiva.