ÅRSMØTE I HAMAR FISKERFORENING 2015

MINNER OM ÅRSMØTE MANDAG 9 MARS KL : 1800
SAKSLISTE :

1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av ordstyrer, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsmelding.
5. Regnskap.
6. Valg.
7. Forslag fra fiskerne ønsker å drifte og bruke Veslehytta mellom fra 01.05.15 til 01.05.17 som prøveordning. Utleie avsluttes i periode.
8. Innkomne forslag.
9. Eventuelt.
10. Utbygging båthavn, informasjon og status.
11. Fagervik, informasjon og status.
12. Avslutning.

Styret