Info om Veslehytta til Medlemmene

Årsmøte har besluttet at Veslehytta kun skal benyttes av fiskerne i HFF.
Perioden er en prøveordning fra 1 Mai d.å. frem til 1 Mai 2017.
Info om nøkkel etc. kommer senere og Torsdagsklubben vil i
hovedsak stå ansvarlig for hytta.
Det er viktig at hytta holdes i god stand inne og ute. Hver og en skal rydde
opp etter seg og ta en vask der når dette trengs.

God vårpuss.