Båtplassene er nå klare

Nå er alle båtplasser på Fagervik klare til å benyttes. Jeg vil oppfordre alle til å sjekke fortøyningstauene sine, siden vi har flyttet på en del utriggere.

Mvh

Havnesjef