ÅRSMØTE I HAMAR FISKERFORENING- NY DATO

Årsmøtet på Fagervik er flyttet til:

Onsdag 6 april 2016 kl 19.00

Velkommen!

Agenda

Årsmøte i Hamar Fiskerforening onsdag 6. april 2016

 

Sak nr: Sak Vedtak
1 Åpning.

1 min. stillhet for de som har gått bort.

 
2 Godkjenning av:

Innkalling

Saksliste

 
3 Valg av ordstyrer, sekretær og protokollattestasjon.

Ordstyrer:

Sekretær:

Protokollunderskrifter:

 
4 Årsmelding  
5 Regnskap  
6 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag pr.16.02

 
7 Veslehytta. Hva gjør vi med den  
8 Valg  

 

Styret

Funksjon Navn Varighet Frekvens Valgt
Leder Eirik Robsahm Ett år Hvert år På valg
Nestleder Odd Magne Stensby To år År-partall På valg
Sekretær Rune Evensen To år År-oddetall Ikke på valg
Kasserer Arne Arnesen To år År-partall På valg
Styremedlem Johan Neby To år År-oddetall Ikke på valg
Varamedlem Tore Dystvold To år År-partall På valg

 

Fagervik

Funksjon Navn Varighet Frekvens Valgt
Hyttesjef Rune Johansen Ett år Hvert år På valg
Havnesjef Folke Jensen Ett år Hvert år På valg

 

Revisorer

Funksjon Navn Varighet Frekvens Valgt
Revisor Marius Hagen Ett år Hvert år  
Revisor Rune Erstad Ett år Hvert år  
Revisor Finn Åge Iversen Ett år Hvert år  

 

Valgkomitè

Funksjon Navn Varighet Frekvens Valgt
         
         
  Rolf Karlsen Ett år Hvert år På valg

 

 

 

 

 

Arrangementskomitè

Funksjon Navn Varighet Frekvens Valgt
Medlem Rune Erstad Ved behov.2015 2015  
         
         
         
         
Medlem Geir Windstad To år År partall På valg

 

Tilslutningsorganisasjoner representasjon

Funksjon Navn Varighet Frekvens Valgt
  Mjøsen fiskeriforening (MF)      
Leder Rune Evensen Ett år Hvert år På valg
         
         
         
  Mjøsa fiskeforvaltning (MF)      
Leder Erik Robsahm Ett år Hvert år På valg
         
         
         
  Mjøsa felles Fiskerforening (MFF)      
Leder Erik Robsahm Ett år Hvert år På valg
         
         

 

For styret:

Rune Evensen

Sekretær