Dugnad lørdag 1 oktober

Det blir dugnad på Fagervik lørdag 1. Oktober klokka 10.00
Det som skal gjøres er:
Flytte stein fra parkering til sjøside av molo. Det kan gjøres med trillebår, men er kanskje enklere med henger.
Fjerne røtter fra gravinga. Brennes el leveres på Gaalaas.
Dra inntil masse rundt kumm og lysstolper på land.
Løfte på plass lokk på kumm, hvis elektriker er ferdig.
Fordele overskuddsmasse på molo samt sjekke om muren mot Haugsvær må etterfylles med småstein mellom de store steinene.
Planere og pynte opp molo.
Koble opp den nye kabelen.

sette badebrygga på land.

Renske takrenner.
Rake kongler etc.

Ta med både stål og plastrive, samt krafse og trillebår.
Godt humør arbeidslyst er også bra.

hilsen styret