ÅRSMØTE ER FLYTTET TIL 5 APRIL KL : 1900

Årsmøte i Hamar Fiskerforening er flyttet frem til

5 April  Kl : 1900 og avholdes på Fagervik.

Vel møtt

Styret