Referat styremøte HFF 15. februar ´18

Her kommer referat i fra avholdt styremøte i februar.

Referat styremøte HFF 15. feb. 2018

1. Båtplasser. I forbindelse med en oppsigelse av båtplass, vedtok styret å redusere antall båtplasser med en. Dette fordi behovet for breiere båtplasser øker. En av de «vanlige» båtplassene på brygge to vil fjernes, og alle på den siden vil bli «store». De som ligger på brygge to vil få tilbud om stor plass, mot at de betaler mellomlegget for stor plass.

2. Forsikringer. Styret har hatt en gjennomgang av forsikringene, og bryggene virker uforsikret. Styret vil jobbe videre med å skaffe tilbud på forsikring for bygninger og brygger.

3. Havneavgift og dugnad. Styret foreslår til årsmøtet, å øke havneavgiftene med kroner 1000. De som møter på dugnad vil få 1000 kroner i rabatt. Samtidig fjernes gebyret for uteblitt dugnad. Havneavgiften vil da bli todelt innbetaling. En med forfall på våren som i dag, og den siste på høsten, for de som ikke har utført dugnad.

4. Husleie må indeksreguleres fra 01.07.

5. Utleie av lokalet er tilsynelatende mindre. Styret avventer halvårsregnskapet før vi vurderer tiltak.

6. Veslehytta. Jens har fortsatt å jobbe opp mot Boligpartner.

Tilstede:

Eirik Robsahm
Folke Jensen
Jens Haugen
Rune Johansen

TRYKK PÅ LENKEN HER FOR REFERAT PÅ PDF : Referat styremøte HFF 15. Februar 18

MVH
STYRET HFF