Rapportering av fangst til fylkesmannen

En oppfordring til alle i Hamar Fiskerforening:

Fylkesmannen i Hedemark og Oppland har utarbeidet et fangst rapporteringsskjema som dere finner ved å følge linken i e-posten under her. Håper at flest mulig benytter seg av dette?. Om linken ikke er klikkbar så kopier og lim inn, og legg den til som snarvei på telefon. Spørsmål om skjema, eller om andre ting angående rapportering rettes til fylkesmannen ved Erik Friele Lie som har utarbeidet dette.
Det er nå opprettet fangstrapporteringsskjema på nett for dreggefiskere på Mjøsa. Det finner dere ved å følge denne lenken:

https://no.surveymonkey.com/r/mjosa

Fint hvis alle kan bidra til å distribuere lenken og gjøre rapporteringsskjemaet kjent. Man rapporterer én dato om gangen, og tanken er at fiskerne går inn i dette skjemaet etter hver enkelt fisketur. Det er likevel mulig å rapportere fra tidligere datoer. Skjemaet skal fungere på både pc, nettbrett og mobil.

Lenke til skjemaet ligger også på nettsidene til Fylkesmannen i Oppland: https://www.fylkesmannen.no/bedrebruk/
Som tidligere år vil det også bli sendt ut rapporteringsskjema på papir, hvor det vil stå informasjon om at rapportering alternativt kan gjøres på nett.

Med vennlig hilsen
Erik Friele Lie
Prosjektmedarbeider, «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland»
Fylkesmannen i Oppland
Tlf: +4761266072