ÅRSMØTE 6.mars kl 19.00

Vi har gleden av å invitere til årsmøte i Hamar Fiskerforening onsdag 6. mars kl 19.00.
Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 15 dager før årsmøte.

Forslag kan sendes til følgende epost : kasserer@hamar-fiskerforening.no 

Saksliste med eventuelle forslag vil være tilgjengelig for medlemmene en uke før møtet her på våre hjemmesider.

Midlertidig saksliste:

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer og sekretær pluss 2 til å underskrive protokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag (må være hos styret innen 20. februar, og skal være synlig for medlemmer 1 uke før møtet)
8. Valg

Det blir i tradisjonen tro servert vafler og kaffe!

Du er hjertelig velkommen!

MVH
STYRET HFF