VIKTIG – Info om flom

Grunnet høy vannstand må vi koble ut strømsøylene i havneområdet på Fagervik. Vi oppfordrer alle med båtplass på Fagervik til å følge ekstra nøye med på vannstanden. Dessverre må alle båter på brygge 2 og 3 tas opp, dersom vannstanden stiger over moloen i havneområdet.

Har du spørsmål vedrørende dette, kan dere kontakte havnesjef – Pål Strand på telefon +47 917 02 582

Vi beklager ulempene dette medfører.