Ekstraordinært årsmøte

Vi i Hamar-Fiskerforening innkaller til ekstraordinært årsmøte den 26. oktober kl. 19.00.

AGENDA

– Utleie av opplagstomt
– Oppgradering av Fagervik
– Leieavtale med Pedell

VELKOMMEN