Flytting av hengere på opplagstomta

Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulighet for parkering av hengere med eller uten båt på opplagstomta til HFF som ligger langs Jessnesvegen.

ALLE hengere skal være fjernet innen 1. juli 2022. Hengere som ikke fjernes, blir fjernet av HFF.

Grunnen til dette, er at BaneNor skal leie tomten til riggplass mens de bygger omformerstasjon på Jessnes.

Vi ber alle som benytter seg av opplagstomten til å respekterer dette.

Mvh
Hamar fiskerforening.