TEMA Kveld

www.nina.no

Jon Museth, NINA Lillehammer

TORSDAG 29.11.12 kl. 19.00 Fagervik

Vi har invitert NINA – Norsk institutt for Naturforskning til Fagervik for å snakke litt om og rundt Mjøsa.

For dem som lurer på hva NINA driver med, kan det nevnes :

  • Høsting og bærekraftig bruk av fiske- og viltbestander
  • Analyser av konflikter mellom menneskelig aktivitet og naturlige plante- og dyrebestander
  • Miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet og naturinngrep

Virksomheten er hovedsakelig rettet mot forskning på natur og samfunn. NINA leverer et bredt spekter av tjenester gjennom forskningsprosjekter, miljøovervåking, utredninger og rådgiving.I tillegg til utbredt prosjektvirksomhet i Norge samarbeider NINAs høyt kvalifiserte stab med institusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika.

Vi legger opp til mye innspill og debatt fra medlemmer og fremmøtte. Spesielt om ørretbestanden i Mjøsa.

Dette kommer til å bli interessant og håper mange tar turen ned til Fagervik.

Dette arrangementet er åpent for alle og det vil bli servert kaffe og vaffler av Ingri.

Hilsen Arr.Komitè

med Halvor Tomter i spissen.

1940-45, Skomaker Johansen med Mjøsørret.