Takk til Jon Museth for bra innslag.

Det var et flott arrangement om tilstanden i Mjøsa og Jon Museth holdt et fint foredrag. Mjøsa med ørretbestanden er ikke særlig truet men vi skal være obs på at vi skal bli flinkere til Catch and Release samt at la de små fiskene leve videre…

Det er et ønske om at flerer registrerer fangstene sine og leverer inn rapporter. Hff skal se nærmere på dette og kopiere opp slike skjemaer til neste år, kanskje vi setter opp en / trekker en premie til den som leverer inn denne rapporten ved fiskeslutt 31 desember. HFF retter en stor takk til Jon for hans bidrag til en fin kveld med ca 20-25 fremmøte.
IMG_4832