Vi gratulerer Svein Erik Haug med Punding

Fra: Svein Erik Haug
Dato: 10. oktober 2014 20:22:36 CEST
Til:
Emne: Dagens fangst.

Rett bak øya mellom Mosand og Hovinsholmen kl. 17:15 i dag.
Vakker hunfisk 6,17 kg. (Kontrollveid m Vidar Heggelund.) Fisken var merket: NL-099333. Merke og skjellprøve blir sendtd inn! Lengden var 79,5 cm
image