Rakfisklaget 2015

Litt tidlig kanskje 🙂 men Rakfisklaget blir 24 Januar 2015
og ikke 31 Januar som meldt på halvårsmøte.
Info kommer her og på hjemmesiden etter Nyttår. Maks 50 personer –
så gjør dere klare og hold av datoen. Informer gjerne videre.
Arr