God Sommer!

Det har vært fantastisk bett for mange i foreningen i sommer. Flere har fått opp i mot 10 fisk på en natt.

Vi kommer tilbake med utfyllende rapport og ønsker alle medlemmer en god sommer enn så lenge!