DUGNAD FØRTKOMMENDE LØRDAG 12.10

Da er det tid for dugnad igjen. Førstkommende lørdag 12.10 blir det dugnad på Fagervik fra kl. 10.00.

Hovedoppgaven på dagen vil være arbeid på Fagervik og opplagringstomt.
Vi skal blandt annet tømme takrenner, rake, og rydde. Ta med litt hageredskap, rake, trillebår, hagesaks (stor) osv.

Det er også et ønske om å få slått gress på opplagringstomten, som nå er overgrodd. Vi har ryddesag, men mangler verneutstyr. Har noen dette setter vi pris på om det medbringes.

Vi minner om at eiere av båtplass på Fagervik, plikter å møte på minst en dugnad hvert år. Det er eier av båtplass sitt ansvar å holde seg oppdatert om dugnad. Havneavgiften innkreves i 2 omganger, hvor første del forfaller 01.05. Andre del, kr 1000,- innkreves 1. kvartal påfølgende år for de som ikke har deltatt med dugnadsarbeid.

Det vil bli tradisjonen tro bli servert kaffe og vafler!

VEL MØTT!