Halvårsmøte Tirsdag 15. oktober kl. 1900

Vi minner om halvårsmøtet i Hamar Fiskerforening førstkommende Tirsdag 15, oktober kl. 1900. på Fagervik.
Er det saker du ønsker skal bli tatt opp ber vi om at de blir sendt styret i forkant av møte.

Dette kan sendes til følgende e-post : kasserer@hamar-fiskerforening.no

Saksliste:

  1. Velkommen
  2. Status økonomi
  3. Fiskekonkurranser 2019
  4. Parkering for medlemmer med båtplass
  5. Saker som kommer inn til styret
  6. Eventuelt

Styret ønsker alle medlemmer velkommen!