Innkalling til halvårsmøtet i HFF

Vi har gleden av å invitere til halvårsmøte i Hamar Fiskerforening torsdag 18. oktober kl. 19.00. på Fagervik.

Saker som ønskes tatt opp på møtet ønskes tilsendt styret senest 15 dager før møte.

Dette kan sendes til følgende epost : kasserer@hamar-fiskerforening.no 

Saksliste:

 1.   Status økonomi
 2.   Fagervik og Veslehytta –  Ombygging/nybygg/ikke noen tiltak
 3.   Fiskekonkurranser 2018
 4.   Familiedag – er det noe vi skal fortsette med?
 5.   Parkering for medlemmer med båtplass
 6.   Oppmerking mellom brygger og kommunal badeplass
 7.   Utleie av lagerplass til kano/kajakk
 8.   Hvordan få inn mere penger til foreningen?
 9.   Dugnad
 10.   Saker som kommer inn til styret
 11.   Eventuelt

Styret ønsker alle medlemmer velkommen!